Mini Açık Halı Saha Yapımı ve Teknik Özellikleri

1. ALTYAPI ÇALIŞMASI:
a) Zeminin hafriyatı alınır ve sıfır hale getirilir. Halı saha etrafı çevre hatıl kalıbına uygun şekilde kazılır.
b) Çevre Hatıl Betonu atılarak saha etrafına belli ölçülerde bağlanır ve demir çubuklarla hasır yapılır.
c) Yüzeydeki suyun tahliyesi için demir hasır yerleştirilir ve belli mesafelerle yaklaşık 30 cm derinlikte drenaj boruları kullanılır. Dikkat edilmesi gereken drenaj borularının eğiminin dışa doğru olmasıdır.
d) Çevre hatıl içerisine belli mesafelerde ankraj boruları yerleştirilir.
e) Çevre kalıplarına beton dökülür.
f) Çevre betonundan sonra saha zemine mıcır uygulanır.

2. DİREKLER VE TEL ÇİT:
a) Ankraj borularına direk boruları kaynak yapılır. Daha sonra dikey borulara üst, orta ve yatay borular kaynak
yapılır.
b) Köşelerdeki yatay borulara diyagonal takviye yapılır. Kenarlardaki dikey borulara göre uygun aralıklarda takviye boruları
montaj edilir.
c) Konstrüksiyonu sağlamlaştırmak için uzun ve kısa kenarlara çapraz borular kaynak yapılır.
d) Aydınlatma direkleri için uzun kenarlara merdivenli dikey borular dikilir.
e) Sahaya giriş çıkışlar için menteşeli kapı takılır.
f) İki adet kale direği yapılır.
g) Demir imalatından sonra, 1 kat astar ve istenilen renkte 1 kat yağlı boya atılır.
h) Saha etrafı tel örgü ile kaplanır.
i) Tel örgü gerdirilerek monte edildikten sonra çelik halatlar klemensler yardımıyla monte edilir.
j) Saha yanları, saha üzeri ve kaleler polyamid iplik file ile kaplanır.
k) Projektör direklerine projektörler monte edilir.
l) Elektrik Tesisatı döşenerek projektörler çalışır hale getirilir.

3. BÖLÜM SUNİ ÇİM HALI:
a) Mıcır zemin keçe uygulaması yapılır.
b) Keçe üzerine sentetik çim halı uygulanır.
c) Çim Halının ek yerleri helmetin bezi ile iyice yapıştırılır.
d) Helmetin bezinin yapıştırılmasında çift kompenantlı poliüretan kullanılır.
e) Saha çizgileri istenilen renklerde ve ölçülere uygun olarak yerleştirilir. Sentetik çim halı ile tel örgü arasına kiremit renginde halı uygulanır.
f) Halı üzerine, özel kum dökme ve fırçalama makinesiyle silik kumu uygulanır.
g) Kum üzerine özel makine ile granül uygulaması yapılır ve saha hazır hale getirilir.